Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2018

masacration
09:29
Wyglądaliście jakbyście razem mogli zrobić wszystko
— no to już nieaktualne
Reposted byjanka89serempoz

October 06 2018

masacration
22:32
Muszę odejść 
Rozumiesz, muszę 
Duszę się 
Zrozum 
Duszę 
Sponsored post
feedback2020-admin
04:05
masacration
22:28
Staczać się trzeba powoli 
Żeby starczyło na całe życie 
— J. Kofta
Reposted bylittleburnmaou666hashrattyness

December 27 2017

masacration
13:12
3270 72f6
Reposted fromstarwars starwars
masacration
13:12
7872 d6b9
Reposted fromstarwars starwars
12:43
1494 f311
Reposted fromkulamin kulamin viacalineczka calineczka
masacration
12:43
12:40
8364 3ebd
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viairmelin irmelin
masacration
12:16
9530 f792
Reposted fromsoupdujour soupdujour viairmelin irmelin
masacration
12:16
Aleje Jerozolimskie (róg Chałubińskiego), 1966 fot. Jerzy Piasecki
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaikari ikari
masacration
12:15
masacration
12:15
Nie przeciągaj pożegnania, bo to męczące. Zdecydowałeś się odejść, to idź.
— Antoine de Saint-Exupéry - Mały Książę
12:15
7030 163c
Reposted fromtosiaa tosiaa viabetterthanlies betterthanlies
masacration
12:11
8520 57da
Reposted frommeumego meumego viairmelin irmelin

June 13 2015

masacration
09:36

Gdy mnie będziesz już miał dosyć,
to wystarczy mnie wyprosić,
raz pokazać drzwi.
Tylko jeśli Bóg pozwoli, nie zabijaj mnie powoli.
Zrób to raz, dwa, trzy...
Zrób to raz, dwa, trzy...

Wiem - ładniejsza jest dziewczyna,
gdzieś pełniejsza szklanka wina
i weselszy ptak.

May 27 2015

masacration
17:08
8042 ba66
masacration
17:08
Jest już późny wtorek, a ja nadal jestem wczesnym poniedziałkiem. Czuję się jak coś, co kot przywlókł ze śmietnika
— Kurt Vonnegut
masacration
17:06
2088 74aa 500
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viatfu tfu
masacration
17:05
3629 3bbe 500
Reposted fromfrenzy frenzy viaikari ikari
masacration
17:05

 
Reposted fromminna minna viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...