Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2015

masacration
09:36

Gdy mnie będziesz już miał dosyć,
to wystarczy mnie wyprosić,
raz pokazać drzwi.
Tylko jeśli Bóg pozwoli, nie zabijaj mnie powoli.
Zrób to raz, dwa, trzy...
Zrób to raz, dwa, trzy...

Wiem - ładniejsza jest dziewczyna,
gdzieś pełniejsza szklanka wina
i weselszy ptak.

May 27 2015

masacration
17:08
8042 ba66
masacration
17:08
Jest już późny wtorek, a ja nadal jestem wczesnym poniedziałkiem. Czuję się jak coś, co kot przywlókł ze śmietnika
— Kurt Vonnegut
masacration
17:06
2088 74aa 500
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viatfu tfu
masacration
17:05
3629 3bbe 500
Reposted fromfrenzy frenzy viaikari ikari
masacration
17:05

 
Reposted fromminna minna viaikari ikari
masacration
17:04
Suka
Reposted fromkopytq kopytq viaikari ikari
masacration
17:04
6478 d929
Reposted fromminna minna viaikari ikari
17:03
Everyone deserves a second chance but not for the same mistake
— (via hatin)
Reposted fromorendasophie orendasophie viaburdel burdel
17:03
1032 3ad2 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaburdel burdel
17:03
9343 e33d 500
Reposted fromartbun artbun viaburdel burdel
masacration
17:03
5222 4f80
Reposted fromlouse louse viafajnychnielubie fajnychnielubie
masacration
17:02
5426 d917
Reposted fromcalifornia-love california-love viadzony dzony
masacration
17:02
Reposted fromtfu tfu viaikari ikari
masacration
17:02
1025 2a03
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadzony dzony
masacration
17:01
4544 adf0 500
Reposted fromYuei Yuei vialexi lexi
masacration
17:01
17:01
masacration
17:00
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viazapalenieosierdzia zapalenieosierdzia
masacration
17:00
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl